ถามแพทย์

 • จะเข้าคนไข้โรคซึมเศร้าอย่างไร

 •  Ayamagi Kevs Daichi
  สมาชิก
  ทำอย่างไรครับที่่่่่จะเข้าหาคนประเภทนี้ให้เขาไม่รู้สึกแย่

   สวัสดีค่ะ คุณ Ayamagi Kevs Daichi

  หากคุณ Ayamagi Kevs Daichi ทราบถึงตัวโรคว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ สารสื่อสมองทำงานผิดปกติ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ความตึงเครียด พื้นฐานนิสัยเดิม เป็นต้น

  การที่จะไปพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์คนไข้กลุ่มนี้สามารถทำได้ตามปกตินะคะ แต่อาจต้องระวังคำพูดหรือลักษณะท่าทางที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะ 

  สามารถอ่านบทความนี้เพิ่มเติมได้นะคะ