ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์เดือน ม.ค. กินยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนมา 20-27 ม.ค. แต่เดือน ก.พ.ยังไม่มา มีเลือดสีน้ำตาลออกมา

 •  Changnoi11
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเดือนมกราคมและป้องกันโดยใช้ถุงยางแต่แฟนกังวลเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปด้วย หลังจากกินยามีเพศสัมพันธ์กันแต่ป้องกันทุกครั้งเช็คถุงตลอด แฟนบอกปจดมาวันที่20-27 และมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งและก็ใส่ถุงเช็คถุงแล้วก็ไม่ขาด จนตอนนี้ประจำเดือนแฟนยังไม่มาแต่มีเลือดออกเป็นสีน้ำตาล จะมีโอกาสท้องไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Changnoi11,

                      การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยนั้น หากใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการฉีกขาดหรือรั่วซึม ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%-18%

                       ทั้งนี้ หากได้มีประจำเดือนมาแล้วในวันที่ 20-27 ม.ค. ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านั้น แต่หากหลังจากที่มีประจำเดือนมาแล้ว ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แม้จะใช้ถุงยางอนามัย แต่ก็ถือว่าค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากประจำเดือนในเดือน ก.พ. ยังไม่มา ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ เลือดสีน้ำตาลที่ออกมา ก็อาจเป็นประจำเดือนได้ ซึ่งการที่เลือดมีสีน้ำตาล แสดงว่าเลือดมีปริมาณน้อย ซึ่งการที่เลือดมีปริมาณน้อย อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ควรรอดูประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมามีปริมาณน้อยมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ