ถามแพทย์

 • แผลแบบไหนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ hiv แล้วถ้าเลือดของผู้ป่วยมาอยู่นอกร่างกาย เชื้อจะอยู่ได้นานเท่าไร

 •  evening
  สมาชิก
  ขอปรึกษาค่ะ 1.ว่าแผลแบบไหนที่เสี่ยงต่อการโดนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย hiv แล้วจะติดเชื้อได้ 2. เลือดของผู้ป่วยที่อยู่นอกร่างกาย สมมติอยู่ใน 7-11 จะมีชีวิตอยู่นานมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  evening  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ evening

  HIV เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง 

  โดยแผลที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ คือแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนังชั้นบนหลุดลอกไป ทำให้สารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีเชื้อ ถ้ากระเด็นมาโดนหลังออกจากตัวผู้ป่วยทันทีก็จะมีโอกาสรับเชื้อได้ แต่หากเลือดของผู้ป่วยมาอยู่นอกร่างกาย แค่ไม่กี่นาที เชื้อไวรัสที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายคนทันทีก็น่าจะตายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเลือดแห้งๆไปแล้วก็ไม่น่าจะสามารถแพร่เชื้อได้อีกค่ะ