ถามแพทย์

  • หมอให้เจาะเลือดบ่อยๆ จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อ HIV หรือไม่

  •  Surat Jongyuakklang
    สมาชิก
    เจาะเลือดกับหมอบ้อยๆเสี่ยงติดเชื่อhivไหมครับ

    สวัสดีครับ คุณ Surat 

       การเจาะเลือดในสภานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะมีการเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้ง ร่วมกับมาตรฐาน universal precaution ดัง้นั้นไม่มีโอกาสที่ติดเชื้อ HIV ครับ