ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มานานหลายเดือน พอกินโปรตีนไป มีเลือดออกนาน 10 วัน และมีเลือดเป็นก้อนๆ ออกมาอีกจนถึงวันนี้

 • กินโปรตีน​แอมเวย์​คะ เริ่มจากปจด ไม่มาหลายเดือน มาก้อนิดๆหน่อย แต่พอกินโปรตีน​เข้าไป เดือนนั้นปจดมาปกติคะ มา10วัน ยาวมาจนถึงทุกวันนี้​ยังมีเปนก้อน​ๆใหญ่​เล็ก​บางครั้งมีแต่ใหญ่​3ถึง5ก้อน ไม่มีอาการ​เจ็บ​ท้องน้อยเลยคะ แต่มีอาการเอวจะเบาๆเหมือนเลือดกบตรงหลังหลุดออกความรู้สึก​ประมานนี้คะ ขอความรู้​จากคุณ​หมอด้วยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ แอน กชนิภา แนบเนียนการ,

                 การที่ประจำเดือนไม่มานานหลายเดือน และต่อมามีประจำเดือนมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 วัน และยังออกมาจนถึงวันนี้ ถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จาก

                   1. หากมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                   2. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) 

                   3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                   4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                   5. การใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                    หากมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ แต่หากไม่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำว่าควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ หากตรวจไม่พบโรคต่างๆ แพทย์จะให้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน เพื่อให้ประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะ เพราะหากปล่อยให้มีเลือดประจำเดือนมานาน อีกทั้งยังมีปริมาณมากเป็นก้อน อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้