ถามแพทย์

  • เลือดออกทางช่องคลอดเวลาอุจจาระ​แข็ง เป็นมา 3-4 วันแล้วหายไป เป็นโรคอะไร

  • เลือดออกทางช่องคลอดเวลาอุจจาระ​แข็ง เป็นแบบนี้สามถึงสี่วันแล้วก็หาย มีโอกาส​เกิดโรคไหนบ้างคะ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                           แนะนำให้สังเกตให้แน่นอนว่าเลือดออกจากช่องคลอด หรือทางทวารหนัก เพราะหากเลือดออกทางทวารหนัก เมื่อเวลาที่อุจจาระแข็ง ก็มักจะเกิดจากการเป็นริดสีดวงทวารหรือเป็นแผลปริขอบทวารหนัก แต่หากออกจากทางช่องคลอด ก็ไม่น่ามีความสัมพันธ์กับอุจจาระที่แข็ง โดยการที่มีเลือดออกจากช่องคลอดโดยที่ไม่ใช่ประจำเดือน ก็จะเกิดได้จากหลายๆ สาเหตุ เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีมดลูกอักเสบ เนื้องอกมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งปากมดลูก ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ หรือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เป็นต้น

                           หากไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจ โดยแพทย์อาจตรวจดูทวารหนักก่อน หากพบริดสีดวงภายในหรือพบแผลที่ทวารหนัก ก็แสดงว่าเลือดน่าจะออกจากทางทวารหนัก แต่หากตรวจไม่พบอะไร ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาโรคทางระบบสืบพันธ์ต่อไปค่ะ

                           ในระหว่างนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเลือดออกอีก ก็ควรพยายามอย่าให้อุจจาระแข็ง โดยการดื่มน้ำเปล่ามากๆ อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร ทานผักและผลไม้ทุกมื้อ ออกกำลังกายเพื่อให้ลำไส้เคลื่อนไหว และไม่ควรเบ่งถ่ายอุจจาระค่ะ