ถามแพทย์

 • มีเลือดออกจากช่องคลอดหลังจากปัสสาวะเสร็จ เกิดจากอะไร

 •  ชื่อ 'เนม
  สมาชิก
  มีเลือดออกจากช่องคลอดหลังจากปัสสาวะเสร็จค่ะ เกิดจากอะไรหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ 'เนม,

                     หากเลือดออกจากช่องคลอด ไม่ได้ออกจากท่อปัสสาวะ เลือดดังกล่าวอาจเกิดจาก

                      1. เป็นเลือดประจำเดือน หากเข้าใกล้วันที่ประจำเดือนจะมา เลือดที่เริ่มไหลออกมา ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนได้

                       2. ผลข้างเคียงจากการใช้ยางต่างๆ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                        3. มีการติดเชื้อในช่องคลอด มีมดลูกอักเสบ ซึ่งจะมีตกขาวที่ผิดปกติ และปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                        4. เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดมีปริมาณเล็กน้อยและออกเพียง 1 วัน และอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือนก็อาจเป็นไปได้

                        5. เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดหลังจากมีการปฏิสนธิไปแล้ว 6-12 วัน เลือดที่ออกจะมีปริมาณเล็กน้อย และออกเพียง 1-2 วัน

                        6. เกิดการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแท้งเกิดขึ้น แต่ก็จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                        7. โรคต่างๆ ของมดลูก เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ

                         8. มีโรคทางกายอื่นๆ เช่น เกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                        หากยังคงมีเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ โดยที่ไม่ใช่ประจำเดือนและไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                        แต่หากเลือดออกมาจากท่อปัสสาวะ ไม่ได้ออกมาจากช่องคลอด ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเกิดจากติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง  นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากมีนิ่วในไต หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ มีโรคไตบางชนิด เช่น ไตอักเสบ (Glomerulonephritis)  การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไป มีเนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ดังนั้น หากเห็นว่าเลือดออกมาจากท่อปัสสาวะ และเป็นต่อเนื่อง ก็ควรไปพยแพทย์เพื่อตรวจเช่นกันค่ะ