ถามแพทย์

 • ผ่าตัดไส้ติ่ง 26 ก.ค. หลังผ่ามีเลือดออกจากช่องคลอดจนถึงวันนี้ เป็นอะไร

 •  อะไร หว่า
  สมาชิก
  ผ่าตัดไส้ติ่งวันที่26 ก.ค ที่ผ่านมานี้ค่ะหลังผ่ามีเลือดออกจากช่องคลอดเป็นไรไหมคะ
  อะไร หว่า  อะไร หว่า
  สมาชิก
  จนมาถึงวันนี้ยังมีเลือดออกค่ะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

  สวัสดีค่ะ คุณ อะไร หว่า,

                       หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ การมีเลือดออกจากช่องคลอด ก็จะไม่ได้เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของการตั้งครรภ์ โดยเลือดที่ออก อาจเกิดจาก

                      - เป็นประจำเดือน แต่หากเลือดออกตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. หากหลังจากนี้ เลือดยังคงไม่หยุดไหล ก็ไม่น่าใช่ประจำเดือน

                      - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                      - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น 

                      - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                       ดังนั้น แนะนำควรสังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากเลือดออกนานเกิน 10 วัน ก็ไม่น่าใช่ประจำเดือน แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ ส่วนการผ่าตัดไส้ติ่ง ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกจากช่องคลอดค่ะ