ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือน แต่ในช่วงที่เป็นรอบเดือน มีเลือดออกเป็นเลือดออกกะปิดกะปอย ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  nnnnnmmm
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือน แต่พอในช่วงที่เคยเป็ยรอบเดือน มีเลือดออกมาจากช่องคลอดค่ะ ลักษณะเป็นเลือดออกกระปิดกระปอยค่ะ ควรไปพบแพทย์ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ nnnnnmmm,

                       หากเลือดที่ออกจากช่องคลอด อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ ส่วนการที่เลือดออกแบบกะปริดกะปรอย อาจเกิดจากเลือดที่มีปริมาณน้อยจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น

                       ดังนั้น หากระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนยังอยู่ที่ 21-35 วัน และการมาของประจำเดือนอยู่ที่ 2-7 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดีค่ะ

                      แต่หากเลือดที่ออก ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา และมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมาเรื่อยๆ ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                      - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม

                      - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก 

                      - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                       - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                       -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาคุมกำเนิด กำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                      ดังนั้น หากเลือดที่ออกกะปริดกะปรอย เกิดขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ออกในช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ