ถามแพทย์

 • มีมูกปนเลือดสีน้ำตาลออกจากช่องคลอด อีก 2 อาทิตย์ประจำเดือนจึงจะมา อันตรายไหม

 • ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำแล่วมีเลือดออกเป็นสีน้ำตาล ลองจับดูเป็นเหมือนมูกปนเลือดค่ะแต่เป็นสีน้ำตาลลื่นๆ รอบเดือนก็ยังไม่ถึงค่ะ อีก2อาทิตย์ค่ะ จะถึงรอบเดือนหนูกังวลมากจะเป็นอันตรายไมค่ะ อยากทราบว่าจะเป็นมะเร็งไม

  สวัสดีค่ะ คุณ จิราภา จำนง,

                          เลือดสีน้ำตาลที่ออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนมา อาจเกิดจาก

                         - เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                      -  มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                      - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                      -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                       หากเลือดออกในช่วงประมาณกึ่งกลางของรอบเดือน หรืออีก 2 สัปดาห์ถึงจะมีประจำเดือนมา และเลือดออกเพียง 1 วัน ก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้ แต่หากเลือดออกนานเกิน 2 วัน หรือมีปริมาณมาก ก็ไม่น่าใช่เลือดออกช่วงไข่ตก ซึ่งในกรณีนี้ หากเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีเลือดผิดปกติออกมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ