ถามแพทย์

 • เลือดสีน้ำตาล

 •  Phakwarin Siri
  สมาชิก
  หลังมีประจำเดือน จะมีเลือดสีน้ำตาล บางครั้งมีลิ่มเลือดเป็นก้อนหลุดออกมาด้วย แต่ไม่ปวดท้อง เป็นหลังจาก ปจด หมด 4วันแล้ว ก้อยังมีเลือดน้ำตาลออกอีก เพราะอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phakwarin Siri,

                       โดยปกติ ในช่วงวันท้ายๆ ของการมีประจำเดือน หรือหลังจากที่เลือดสีแดงหมดไปแล้ว อาจมีเลือดสีน้ำตาลออกมาได้ 1-2 วัน ไม่ได้ผิดปกติอะไร เนื่องจากเป็นช่วงวันที่ประจำเดือนใกล้หมด เลือดจึงออกมาน้อย เมื่อเลือดมีปรืมาณน้อย จึงไหลออกมาช้า ทำให้เลือดสัมผัสกับอากาศและความเป็นกรดในช่องคลอดนานขึ้น ทำให้เลือดกลายเป็นสีน้ำตาลได้ 

                         แต่หากเลือดออกนาน 4 วันแล้วยังไม่หมดไป และยังคงออกมาอีกเรื่อยๆ อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                         - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                         - มีโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มดลูกอักเสบ เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                          - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนบางชนิด รวมถึงยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                          หากเลือดสีน้ำตาลที่ออกหลังจากประจำเดือนสีแดงหมดไปแล้ว ยังคงออกต่อเนื่องอยู่ หรือในประจำเดือนรอบต่อๆ ไป ก็ยังมีเลือดสีน้ำตาลออกนานหลายวัน หรือมีอาการปวดท้องน้อย หรือมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ