ถามแพทย์

 • เลือดสีดำ มีกลิ่นเปรี้ยว

 • สวัสดีค่ะ หนูเป็นแบบนี้มาประมาณ 1 เดือนได้แล้ว คือเลือดไหลกะปริดกะปรอย แต่พอเหมือนจะหายก็เป็นอีกค่ะแต่ครั้งนี้จะมีเลือดออกมาทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ วันนี้ก็พบว่ามีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก มีสีดำ กลิ่นออกเปรี้ยวๆ อยากทราบว่าเป็นอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุชาดา ศรีสูงเนิน,

                      อาการมีเลือดไหลกะปริดกะปรอยในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนมา รวมถึงอาการมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจาก

                    1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                   2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย รวมถึงเจ็บขณะที่มีเพศสัมพันธ์

                    3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย และไม่น่าทำให้เลือดมีกลิ่นผิดปกติ

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น แต่ก็ไม่น่าทำให้เลือดมีกลิ่นผิดปกติเช่นกัน

                     ในเบื้องต้น แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีเลือดกะปริดกะปรอยออกมาอีก หรือยังคงมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาค่ะ