ถามแพทย์

 • เลิกบุหรี่ ด้วยชาชงหญ้าดอก?

 •  cond525
  สมาชิก

  คือ อยากให้พ่อ เลิกบุหรี่ค่ะ เลยอยากซื้อ ชาชงหญ้าดอกขาว แต่อยากทราบว่าสามารถกินกับยาตัวอื่นด้วยได้มั้ย เช่นยา ฆ่าเชื้อ ลดอักเสบ ยาแก้ไอ ยาขยายหลอดลม

  สวัสดีค่ะคุณ cond525

  ในเบื้องต้น ยาชงหญ้าดอกขาวมีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ โดยส่งผลให้ความรู้สึกอยากสูบลดลง

  ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาของหญ้าดอกขาว กับยาชนิดต่าง ๆ ว่ามีผลอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ยังไม่เคยมีการรายงานว่าเมื่อใช้หญ้าดอกขาวร่วมกับยาโรคเรื้อรังหรือยาต้านจุลชีพแล้ว ทำให้ผลการรักษาแย่ลงหรือไม่ได้ผลเช่นกันค่ะ

  ดังนั้นแนะนำว่า หากต้องการใช้ร่วมกันก็สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่อาจเว้นระยะให้ห่างจากยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ให้รับประทานร่วมกัน โดยเว้นห่างกัน 1-2 ชั่วโมงค่ะ