ถามแพทย์

  • เมื่อโดนคนเป็นเอดส์​ เอาเล็บมาขูด แล้วเป็นแผล ​มีโอกาสติดเชื้อไหม

  • เมื่อโดนคนเป็นเอดส์​ เอาเล็บมาขูดใส่เราแล้วเป็นแผล​มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ดอน เชียงใหม่,

                        หากบริเวณเล็บของผู้ที่มีเชื้อ HIV ไม่ได้มีเลือดออก การโดนเล็บขูดที่ผิวหนังจนเป็นแผล โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ก็ไม่มีค่ะ อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรีและเชื้อราที่อยู่ตามผิวหนังและเล็บได้ ดังนั้น ควรล้างทำความสะอาดามสะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างแผลให้สะอาด และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวันด้วยน้ำเกลือและใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ