ถามแพทย์

  • เพื่อนจับน้ำอสุจิ แล้วมาแปะที่แมส จะติดเชื้อ HIV ไหม

  •  Pipat Sa
    สมาชิก
    เพื่อนจับน้ำอสุจิแล้วมาแปะที่แมสจะติดเชื้อHivไหม แต่เพื่อนจับแค่นิดเดียว

    สวัสดีค่ะ คุณ Pipat Sa,

                          การใชัมือที่เปื้อนน้ำอสุจิคนอื่น มาจับที่หน้ากากอนามัย ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ HIV รวมถึงเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ค่ะ เพราะไม่ได้สัมผัสถูกเยื่อบุของจมูก โดยหน้ากากอนามัยก็จะป้องกันสารคัดหลั่งไว้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ควรถอดหน้ากากอนามัยอันนั้นทิ้งไป แล้วเปลี่ยนเอาอันใหม่มาใส่ค่ะ