ถามแพทย์

 • มีแผลเหมือนรอยกรีดบริเวณปลายแคมเล็กและระหว่างช่องคลอดกับรูทวาร เป็นเกือบทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากสาเหตุใด

 •  Cheewa
  สมาชิก
  หลังมีเพศสัมพันธ์มีแผลเหมือนรอยกรีดบริเวณปลายแคมเล็กและระหว่างช่องคลอดกับรูทวาร เป็นเกือบทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากสาเหตุใดคะ แล้วอันตรายมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         การมีแผลเหมือนรอยกรีดบริเวณแคมเล็ก หากเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ก็น่าจะเกิดจากการฉีกขาดของเยื่อบุและผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง หรืออวัยวะเพศชายมีขนาดใหญ่กว่าช่องคลอดมากได้

                        แต่หากแผล เกิดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเป็นวันหรือหลายวัน ก็อาจเป็นแผลที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข่น เริม แผลริมอ่อน ซิฟิลิส เป็นต้น แต่ก็ไม่น่าเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

                        ดังนั้น แผลที่เกิดขึ้น ก็น่าจะเกิดจากการฉีกขาดของเยื่อบุและผิวหนังมากกว่า ซึ่งหากมีขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีอาการเจ็บ และสามารถหายได้เองภายในไม่กี่วัน ก็ไม่ได้อันตรายอะไร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ทั้งนี้ อาจเกิดจากเยื่อบุและผิวหนังบริเวณนั้นอาจมีรอยโรคอะไรบางอย่างอยู่ จึงเกิดการฉีกขาดง่ายก็ได้ เช่น มีการอักเสบของผิวหนังอยู่ เป็นต้น