ถามแพทย์

 • เพศสัมพันธ์ทางประตูหลัง

 •  Kriangkrai Mosakul
  สมาชิก

  ถ้าทั้งสองคนปลอดโรค สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติแล้วมัีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังบ้างเป็นบางครั้งจะเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ป่าวครับ

  สวัสดีค่ะคุณ  Kriangkrai Mosakul  

  การติดต่อของเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อเอดส์เกิดจากทางหลัก 3 อย่าง ได้แก่

  การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก

  การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ทารกในครรภ์สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากทั้งภายในครรภ์มารดา จากการทำคลอด และจากการให้นมบุตร แต่หากมารดาผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาเอชไอวีอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทารกจะได้รับเชื้อไปด้วย

  การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ จะทำให้ได้รับเชื้อจากเลือดในอุปกรณ์นั้น มักเกิดจากการใช้ยาเสพติดร่วมกัน

  แนะนำว่า หากมีความเสี่ยงดังกล่าว แนะนำว่า ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจร่างกาย และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ