ถามแพทย์

 • มีเลือดออกจากช่องคลอดแบบกะปริดกะปรอยมา 3 วัน แล้วหายไป เป็นอะไร

 • คือว่ามีเลือดออกชมพูๆออกมาจากช่องคลอดแบบกะปริดกะปรอยคะพอวันที่สามก้เป้นสีแดงจางๆออกมาไม่มากนักเป้นแบบนี้3วันคะแล้วก้หายไป อยากทราบว่าเป้นอะไรคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ อุ้ย'ย ห้ะ'ะ

                      เลือดที่ออกจากช่องคลอดมา 3 วัน อาจเป็น

                      1. เลือดประจำเดือน โดยหากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา หรือห่างจากรอบเดือนที่แล้วประมาณ 21-35 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือน ส่วนการที่เลือดมาแบบกะปริดกะปรอย มาปริมาณน้อยนั้น อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด เป็นต้น

                      2. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ โดยมักจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                      3. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยร่วมด้วย  รวมถึงอาการเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะผิดปกติ มีไข้

                      4. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

                      5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น   

                       หากมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย รวมถึงมีเพศสัมพันธ์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แนะนำให้สังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากไม่มีออกมาอีก ก็อาจจะเป้นประจำเดือนได้ แต่หากออกมาอีกเรื่อยๆ นานเกินสัปดาห์ หรือมีปวดท้องน้อยมาก หรือมีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ