ถามแพทย์

 • เป็น G6PD สามารถดูดบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตได้หรือไม่

 •  yuima
  สมาชิก
  เป็นG6pdสามารถดูดบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตได้หรือไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ yuima,                   

                     การดูดบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ธรรมดาก็ตาม ก็ถือว่ามีโทษต่อร่างกายแทบไม่แตกต่างกัน โดยบุหรี่ไฟฟ้ายังคงพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเหมือนกับบหุรี่ธรรมดาค่ะ  

                      นอกจากนี้ ปริมาณนิโคตินที่ปรากฏอยู่บนฉลากของบุหรี่ไฟฟ้า มักพบว่ามีการคลาดเคลื่อนสูง จึงอาจเป็นไปได้มากว่า ปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอาจมากกว่าที่เขียนบนฉลากก็ได้ ดังนั้น เราก็ย่อมได้รับอันตรายจากนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าได้ค่ะ เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง หัวใจทำงานหนักขึ้น ไขมันในเลือดสูงขึ้น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้แผลหายช้า กระตุ้นให้มะเร็งโตเร็วขึ้น และเป็นสารเสพติดค่ะ 

                        ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรค G6PD หรือไม่ ก็ไม่ควรสูบบหุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ หากยิ่งหากเป็นโรคนี้อยู่ ก็ควรระมัดระวังการได้รับสารต่างๆ ที่อันตรายต่อร่างกายเข้าสู่ร่างกาย เพราะย่อมมีผลต่อเม็ดเลือดแดงเราได้ค่ะ