ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือน 2 ครั้งต่อเดือน เป็นมา 2เดือน มีเลือดออกระปริบกระปรอย ไม่เคยทานยาคุม เป็นอะไร

 •  Ni Sa
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณอยากสอบถามค่ะ เป็นประจำเดือน2ครั้ง/เดือนมา2เดือนแล้ว เดือนล่าสุดมีเลือดออกระปริบกระปรอย ระยะเวลา7วัน หายไป3วัน ก็มีเลือดออกมากระปริบกระปรอยเหมือนเดิม ไม่เคยทานยาคุมค่ะ กลัวว่าจะเป็นอะไรไม่สะบายใจเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ni Sa,

                         หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่น้อยกว่า 21 วัน (นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน จนถึงก่อนวันแรกของประจำเดือนในรอบถัดไป) ก็จะถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ รวมถึงการที่มีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน ก็จะถือเป็นอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                        - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                       - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      -  มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                      - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                      - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                      - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีประจำเดือนมาผิดปกติ รวมถึงมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมบ่อยๆ อีก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะการมีเลือดออกบ่อยๆ จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ