ถามแพทย์

  • เป็นเม็ดขึ้นบริเวณหน้าอก และท้อง

  •  Fang Suw
    สมาชิก
    เป็นเม็ดนูนขึ้นมาคล้ายสิวแต่ไม่มีหัว บางครั้งเป็นเม็ดแดงนูนมีน้ำอยู่ข้างใน ไม่ได้บีบหรือเกาแต่ทิ้งไว้มันแห้งหลุด แต่เป็นแผลเป็น ขึ้นทีละสองสองสามเม็ด แนบรูป https://drive.google.com/file/d/1zLyvIv7fdQMnBfDOlUAznf8eTAh_p-eZ/view?usp=drivesdk รอยแผลเป็น https://drive.google.com/file/d/1cDW-Z0xbql7n7HMRWibs9giBNhDcdMf7/view?usp=drivesdk