ถามแพทย์

  • ตอนนี้เป็นหนองใน แล้วแฟนก็เป็นด้วย แต่แฟนไม่มีเชื้อHIV อยากรู้ว่าเราจะเป็นHIVไหม

  •  Gtonglll .
    สมาชิก
    คือตอนนี้เป็นหนองในแล้วแฟนก็เป็นด้วยแต่แฟนไม่มีเชื้อHIVอยากรู้ว่าเราจะเป็นHIVไหม
    สวัสดีค่ะ คุณ Gtonglll @การติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดได้จาก 3ทางหลัก ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางช่องคลอดหรือทางทวาารหนัก, จากแม่สู่ลูกตอนคลอด และการใช้ของที่มีส่วนประกอบของเลือดร่วมกับผู้อื่น เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การใช้มีดโกนหนวดร่วมกัน เป็นต้น **เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อในช่วงแรกมักไม่มีอาการชัดเจน ดังนั้นหากคุณ Gtongglll มีความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น แนะนำให้ไปโรงพยาบาลหรือคลินิกนิรนาม เพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีค่ะ