ถามแพทย์

 • เป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองและตั้งครรภ์ จะมีผลต่อเด็กในท้องไหม

 •  Rossrin Sriprathet
  สมาชิก
  อยากทราบว่าจะมีผลไหมค่ะถ้าเราตั้งครรภ์และตัวเราเป็นวัณโรค
  Rossrin Sriprathet  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Rossrin Sriprathet

  วัณโรคเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบบริเวณปอด ที่เรียกว่า วัณโรคปอด แต่ก็สามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง สมอง และลำไส้

  อาการอาจมาด้วยมีไข้ และมีก้อน (ที่ต่อมน้ำเหลือง) ที่พบบ่อยมักจะเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ต่อมจะโตมากขึ้นจนกลายเป็นฝี และแตกมีน้ำหนองซึมออกมาได้ การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจชิ้นเนื้อที่ต่อมน้ำเหลือง

  โดยทั่วไปการตั้งครรภ์ไม่มีผลทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่มีผลด้านการตอบสนองต่อการรักษา

  กรณีที่ตรวจพบการติดเชื้อวัณโรคและได้รับการรักษาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ แนะนำให้รักษาด้วยยาต่อจนครบตามแผนการรักษาเดิม โดยปรับสูตรยาให้เหมาะสมกับช่วงตั้งครรภ์ โดยแพทย์ที่ดูแลจะเป็นผู้ปรับสูตรยา และติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาเป็นระยะค่ะ