ถามแพทย์

 • เป็นริดสีดวง แต่ไม่เจ็บ ไม่มีถ่ายเป็นเลือด ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ไหม

 •  Onmyway
  สมาชิก
  เป็นริดสีดวงแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรหรือถ่ายเป็นเลือดแล้วนะคะ เลยอยากทราบว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์เลยหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Onmyway,

                     หากเป็นริดสีดวงทวาร และไม่ได้มีอาการถ่ายเป็นเลือด ก็น่าจะเป็นริดสีดวงทวารชนิดภายนอก ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้เป็นข้อห้าม หากดื่มแล้ว ไม่ได้ทำให้มีถ่ายเป็นเลือด หรือไมไ่ได้ทำให้มีอาการเจ็บปวดรูทวารหนักค่ะ แต่ทั้งนี้ ในบางรายที่เป็นริดสีดวงทวารชนิดภายในอยู่ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป อาจไปกระตุ้นให้มีการถ่ายเป็นเลือดได้ ดังนั้น ก็ไม่ควรดื่มเข้าไปค่ะ

                     อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์นั้น ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกาย และยังเป็นโทษด้วย ดังนั้น ก็ไม่ควรดื่มไปค่ะ

                    ส่วนการดูแล ไม่ให้ริดสีดวงที่เป็นอยู่ เป็นมากขึ้น ได้แก่ การระวังอย่าให้ท้องผูก การไม่นั่งถ่ายอุจจาระนาน ไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ ไม่ยกของหนักบ่อยๆ ไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่ม เป็นต้น