ถามแพทย์

 • เป็นพาหะธาลัสซีเมีย มีตาเหลือง แต่ไม่เหลืองทั้งดวงตา จะรักษาอย่างไร

 •  malcolm
  สมาชิก
  เนื่องจากเป็นพาหะ โรคนี้มีอาการตาเหลืองแต่ไม่เหลืองทั้งหมดเหมือนว่ามันแบ่งครึ่งล่างเหลืองข้างบนยังขาวๆไม่เหลืองหมด เกิดจากอะไรหรอครับแล้วมีโอกาสที่จะขาวทั้งหมดได้หมด ขอคำแนะนำทีครับ
  malcolm  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ malcolm

  โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มาได้จากทั้งฝั่งพ่อและแม่ ความรุนแรงขึ้นกับชนิดที่เป็น ถ้าเป็นพาหะจะไม่มีอาการใดๆเลย แต่ส่งต่อไปให้ลูก ถ้าไปเจอกับคนเป็นพาหะด้วยกัน ลูกอาจออกมาเป็นโรคซึ่งมีอาการซีด ตัวเหลืองตาเหลืองจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกมากเป็นต้น

  ซึ่งการที่เป็นพาหะ ไม่น่ามีอาการทำให้ตาเหลือง ตาเหลืองที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุอื่นๆเช่นโรคทางตา ความผิดปกติของตับจากสาเหตุอื่น

  แนะนำการพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุของการตาเหลืองที่แน่ชัด และรักษาตามสาเหตุนั้นๆต่อไปค่ะ