ถามแพทย์

  • เป็นประจำเดือนอยู่ สามารถทำฟันหรือผ่าฟันฝังได้ไหม

  •  มุก ฮาวาย
    สมาชิก
    ถ้าเป็นประจำเดือนอยู่สามารถทำฟันหรือผ่าฟันฝังได้ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ มุก ฮาวาย,

                         การทำฟันบางอย่างที่ไม่ได้ทำให้เสียเลือดมาก เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน ฟอกสีฟัน เป็นต้น สามารถที่จะทำได้ แต่หากเป็นการทำหัตถการที่มีโอกาสเสียเลือดมาก เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด เป็นต้น แนะนำควรรอให้ประจำเดือนหมดเสียก่อน เนื่องจากในช่วงที่มีประจำเดือนอยู่ หากมีปริมาณประจำเดือนมากอยู่แล้ว และต้องเสียเลือดเพิ่มจากแผลที่ทำฟัน ก็อาจทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยได้ง่าย นอกจากนี้ ในช่วงที่กำลังมีประจำเดือน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติ อาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น หรือหากขณะมีประจำเดือน มีอาการร่วมอื่นๆ อยู่ เช่น ปวดท้อง ปวดหัว เป็นต้น เมื่อไปทำฟันที่ทำให้เกิดการเจ็บปวด ก็อาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวมากขึ้นได้