ถามแพทย์

  • เป็นตุ่มและผื่นที่อวัยวะเพศชาย เกิดจากอะไร

  •  Oms Vaeng
    สมาชิก
    หมอผมเปันผื่นที่อวัยวะเพด ไม่คันไม่เจับเปันที่หัวครับกังวนมากมันคึอะไรครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Oms Vaeng @จากที่เล่ามา ยังสรุปสาเหตุไม่ได้นะคะ โดยสาเหตุของตุ่มที่อวัยวะเพศชายที่พบได้ ได้แก่ ก้อนของต่อมไขมัน, เนื้องอกที่เรียก Pearly penile papule, การติดเชื้อหูด, การติดหูดข้าวสุก, เนื้องอกอื่นๆ เป็นต้น @ส่วนผื่นที่อวัยวะเพศนั้นต้องดูลักษณะรอยโรค จึงจะระบุสาเหตุได้ค่ะ @ดังนั้นแนะนำคุณ Oms Vaeng ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ