ถามแพทย์

  • ตรวจเลือด HIV การตรวจซ้ำควรเปลี่ยนโรงบาลไหม

  • ตรวจเลือดHIVตรวจซ้ำควจเปลี่ยนโรงบาลไหม

    สวัสดีครับ คุณ ใจเย็นเย็น

    ถ้าตรวจเลือดสำหรับ HIV ไม่ควรเปลี่ยนโรงพยาบาลครับ เพราะโรงพยาบาลเดิมจะมีการบันทึกผลการตรวจเอาไว้แล้ว  จึงควรมีบันทึกในสถานพยาบาลเดียวกัน เพื่อรับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องดีกว่าครับ