ถามแพทย์

 • เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน ข้างที่เล็กกว่าจับแล้วเหมือนมีก้อนเนื้อ เกิดจากอะไร

 •  kasana
  สมาชิก
  นม2ข้างไม่เท่ากัน แล้วข้างที่เล็กกว่าจับแล้วเหมือนมีก้อนเนื้อแล้วเจ็บ เกิดจากอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ kasana,

                        เต้านม 2 ข้างของคนเรา จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันได้ค่ะ แต่จะแตกต่างกันไม่มากนัก

                         ส่วนการคลำเต้านมนั้น หากคลำไม่ถูกต้อง เช่น ใช้นิ้วทั้ง 5 นิ้วในการคลำ หรือคลำแบบบีบเต้านม ย่อมทำให้คลำเต้านมได้เป็นไตหรือก้อนได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็คือเนื้อเต้านมที่ปกติ  การคลำเต้านมที่ถูกวิธีคือ ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คลำวนไปรอบๆ เต้านม โดยสามารถดูตัวอย่างรูปภาพประกอบได้ตาม link นี้

                      นอกจากนี้ในช่วงก่อนการมีประจำเดือนหรือขณะมีประจำเดือน รวมถึงช่วงหลังคลอด เต้านมจะขยายขนาดขึ้น และอาจคลำเต้านมได้แข็งกว่าปกติได้

                      ดังนั้น ควรรอให้ประจำเดือนหมดก่อน แล้วจึงตรวจคลำเต้านมอย่าง ถูกวิธี หากยังคงพบก้อนที่เต้านม อาจเกิดจาก

                       1. ถุงน้ำหรือซีสต์ มักคลำได้เป็นก้อนค่อนข้างนิ่ม กลิ้งไปมาได้หรือขยับได้เล็กน้อย หากซีสต์มีการอักเสบ ก็จะทำให้มีอาการเจ็บได้

                   2. ก้อนเนื้องอกธรรมดา มีหลายชนิด ที่พบได้บ่อย คือ ก้อนเนื้องอกชื่อ fibroadenoma ก้อนมักคลำได้แข็งกว่าก้อนถุงน้ำ สามารถขยับได้เล็กน้อย แต่มักไม่เจ็บหรือปวด

                   3. fat necrosis เกิดจากเซลล์ไขมันในเต้านมตาย โดยเป็นผลจากการที่เต้านมถูกกระแทก ในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บ ต่อมาจะคลำได้เป็นก้อน และไม่มีอาการเจ็บ

                    4. การอักเสบของเนื้อเยื่อในเต้านม แต่จะทำให้เกิดอาการบวมแดงของผิวหนังร่วมด้วย และมีอาการเจ็บหรือปวด  

                    ดังนั้น หากคลำอย่างถูกวิธีแล้วยังพบก้อน หรือไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ