ถามแพทย์

 • คนมีเชื้อ HIV ใช้เข็มบ่งหนาม วันต่อมาได้เอาเข็มนั้นมาใช้ แต่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้ว จะติดเชื้อไหม

 •  Pipi2479
  สมาชิก
  พอดีผมใช้เข็มเย็บผ้า้(ใช้เจลเเอลกอฮอเช็ดแล้ว)เจาะเอาน้ำหนองออกจากเท้าแลวผมฉุดคิดได้มญาติผมคนหนึ่งที่มีเชื้อมื้อวานใช้เข็มบ่งหนามออกจากมือครับผมมีโอกาสติดเชื้อไหมไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Pipi2479,

                        หากผู้ที่มีเชื้อ HIV ใช้เข็มบ่งหนามออกจากมือ เชื้อ HIV ก็อาจปนเปื้อนที่ปลายเข็มได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ตั้งเข็มทิ้งไว้ข้ามวันแล้ว เชื้อก็น่าจะตายหมดแล้ว และหากได้ใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดและปล่อยให้แห้ง แอลกอฮอล์ก็จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ดังนั้น การนำเข็มดังกล่าวมาเจาะเอาหนองออก โอกาสในการติดเชื้อ HIV นั้น ถือว่าแทบไม่มีค่ะ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ไม่ควรใช้เข็มร่วมกันอีกค่ะ

                          สำหรับแผลที่เป็นหนองที่เท้า หากเอาหนองออกไม่หมด หรือแผลมีการอักเสบบวมแดงมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อให้ดูแลบาดแผลให้ค่ะ รวมถึงการให้แพทย์พิจารณาจ่ายยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อให้ทานด้วย เพราะหากไม่เอาหนองออกให้หมด แผลก็ย่อมจะไม่หายค่ะ และหลังจากนี้ ก็ควรทำแผลต่อทุกวัน และห้ามให้แผลโดนน้ำโดยเด็ดขาดค่ะ