ถามแพทย์

 • เจ็บชายโครงขวา

 •  Anna Banjobsuk
  สมาชิก
  มีอาการเจ็บบริเวณแถวซี่โครงซี่สุดท้าย แต่เจ็บมาจากภายใน จะรู้สึกว่าเจ็บเวลาเปลี่ยนอาริยาบท เมื่อวานหัวเราะก็รู้สึกเจ็บนอนตะแคงขวาก็รู้สึกเจ็บคะ อย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Anna Banjobsuk,

                    อาการเจ็บบริเวณซี่โครง อาจเกิดจาก

                   1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือออกกำลังกายผิดท่า หรือจากการใช้งานหนัก เช่น ยกของหนัก หรือเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                   2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล้ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม  สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก

                  ส่วนสาเหตุที่พบได้ไม่บ่อย เช่น  มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ซึ่งมักจะต้องมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ เป็นต้น

                  เนื่องจากอาการเจ็บจะเกิดเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบท รวมถึงเจ็บขณะที่หัวเราะ ซึ่งทำให้เกิดการกระเทือนของกล้ามเนื้อหน้าอกหรือกระดูกซี่โครง ก็น่าจะเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนซี่โครงได้  ในเบื้องต้นได้ให้งดการใช้งานกล้ามเนื้อของทรวงอก เช่น การยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก อาจลองใช้วิธีการประคบร้อนตรงจุดที่เจ็บ หากปวดมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) หากอาการเจ็บไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ