ถามแพทย์

 • ไปเจาะเลือดมา แล้วเจ้าหน้าที่ใช้ที่คีบคีบสำลีมาโดนตรงจุดเลือดออก ถ้าสำลีนั้นมีเชื้อ hiv จะติดเชื้อได้ไหม

 •  monsi
  สมาชิก
  วันนี้ไปตรวจเลือดที่คลินิคนิรนาม สภากาชาดไทย ตรวจ anti hiv หลังเจาะเลือดเสร็จเจ้าหน้าที่แลปชวนทำวิจัยชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง ต้องไปตรวจอีกห้อง กรอกเอกสารเซนต์ชื่อเรียบร้อย ต้องทำการตรวจด้วยตัวเอง มีชุดตรวจให้ 1 ชุด หลังเจาะเลือดตัวเองเสร็จ ด้วยเข็มที่อยู่ในชุดตรวจ หลังดูดเลือดเสร็จ เจ้าหน้าที่แลปใช้ forcep คีบสำลีมาให้1ก้อนปิดตรงที่เลือดออก อยากถามว่า สำลีที่หยิบมาให้สะอาดมั้ย ถ้ามีเลือดคนอื่นติดอยู่แล้วเอาไปปิดบริเวณที่เลือดออกจากการแทงเข็มมีโอกาสติดเชื้อ hiv มั้ยค่ะ
  monsi  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ monsi

  โรค HIV เป็นโรคของการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง เป็นต้น

  จากที่กล่าวมานั้น การที่ใช้ forcep หรืออุปกรณ์คีบ คีบสำลีมาปิดตรงเลือดที่ออก เข้าใจว่าตรงตัวคีบเองไม่น่าสัมผัสสำลีที่มาโดนตรงผิวโดยตรง อีกทั้งปกติแล้ว สำลีที่ใช้จะเป็นสำลีแกะใหม่ ไม่มีการนำสำลีที่ใช้กับบุคคลอื่นมาใช้ซ้ำค่ะ

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา โอกาสการติดเชื้อ hiv มีได้น้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลย ไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไป ความเสี่ยงที่ควรกลับไปพบแพทย์เช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การโดนเข็มที่ไปสัมผัสเลือดผู้อื่นมาแล้วตำ หรือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันกับผู้ที่ไม่ทราบประวัติการติดเชื้อแน่ชัด