ถามแพทย์

  • เป็นไข้หวัดธรรมดา เจาะเลือดตรวจได้ไหม

  •  บิวว วว
    สมาชิก
    เป็นไข้หวัดธรรมดาเจาะเลือดได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ บิวว วว,

                         หากมีข้อบ่งชี้ ที่จะต้องเจาะเลือด เพื่อตรวจหาโรคต่างๆ ก็สามารถจะเจาะตรวจได้แม้จะกำลังเป็นไข้หวัดอยู่ค่ะ แต่หากเป็นการเจาะตรวจเลือดเพื่อตรวจสุขภาพโดยทั่วไป แนะนำให้หายป่วยจากไข้หวัดก่อน เพราะหากตรวจ ผลที่ได้ก็อาจผิดปกติได้ เช่น อาจตรวจพบเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ (ซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัด) เป็นต้น