ถามแพทย์

 • เจาะเลือดในกรณีเวียนหัวและเครียด แพทย์จะดูอะไรบ้าง

 •  Prattana Klinto
  สมาชิก
  คือเราไปหาหมอ เพราะ เวียนหัว และเครียด แล้วหมอก็ให้เจาะเลือด อยากทราบว่าเจาะเลือดในกรณีนี้สามารถตรวจหาอะไรได้บ้าง และสามารถรู้ถึงโรคร้ายอรงได้หรือไม่ หรือเป็นการเจาะเลือดแค่เบื้องต้น
  Prattana Klinto  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Prattana Klinto

  จากอาการที่ให้มานั้น ยังไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับโรคใด แพทย์อาจตรวจคัดกรองเลือดเบื้องต้น เช่นตรวจหาระดับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดในร่างกาย ร่วมกับ ตรวจดูระดับค่าเกลือแร่ในเลือด ค่าน้ำตาลในเลือด เป็นต้น น่าจะเป็นแค่การเจาะเลือดเบื้องต้นค่ะ หากผลเลือดนี้มีความผิดปกติอะไร แพทย์อาจส่งตรวจเพิ่มเติมต่อไป แนะนำกลับไปติดตามอาการและฟังผลเลือดตามแพทย์นัดค่ะ