ถามแพทย์

 • คนไข้ที่เจาะคอมา สามารถเจ็บคอหรือไอเหมือนคนปกติได้หรือไม่

 •  Phakamas Karun
  สมาชิก
  คนเจาะคอสามารถ เจ็บคอเหมือนคนปกติเป็นหวัดลงคอได้ไหมคะ แล้วถ้าสมมติว่าเป็นได้ มีอาการแบบ เจ็บคอ แล้วไอแห้งเหมือนคนเป็นหวัด ไอทุกรอบมีเลือดติดออกมาด้วย ผิดปกติไหมคะ จะเป็นอะไรไหมคะสำหรับคนเจาะคอ
  Phakamas Karun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Phakamas Karun

  การเจาะคอในที่นี้น่าจะเป็นการเจาะคอเพื่อช่วยในการหายใจ โดยการเจาะคอเป็นหัตถการรูปแบบหนึ่งที่แพทย์จะใส่ท่อหลอดลมคอผ่านผิวหนังที่ลำคอ เพื่อสร้างทางติดต่อระหว่างหลอดลมกับผิวหนังด้านหน้าของลำคอ ทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพสามารถหายใจและนำอากาศเข้าสู่ปอดได้โดยไม่ต้องผ่านทางจมูก ซึ่งผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาปรับตัว ฝึกพูด ฝึกหายใจ และฝึกรับประทานอาหารใหม่หลังเจาะคอด้วย

  โดยคนที่เจาะคอมานั้น สามารถมีอาการเจ็บคอ มีอาการหวัดได้คล้ายคนปกติ แต่อาการหลักๆที่จะเห็นก็คือเรื่องเสมหะที่มากขึ้น เช่นดูดเสมหะได้หลายสาย สีข้นเขียว มีไข้ หรือมีเลือดปนออกมาตรงบริเวณที่เจาะคอ

  ถ้ามีอาการต่างๆดังกล่าวมา บ่งบอกถึงการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ที่ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดและเก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อต่อไป