ถามแพทย์

  • คุณแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบ ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วหายใจได้เอง หมอบอกว่าจะต้องเจาะคอ ทำไมต้องเจาะคอ

  •  Ploy Paweetida
    สมาชิก
    แม่แฟน เส้นเลือดสมองตีบ หัวใจเต้นช้า หมอแจ้งว่าไม่มีอาการตอบสนอง สมองตายแต่ไม่100% ให้เลือกว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจมั้ย ตอนนี้ครอบครัวเลือกถอดค่ะ และให้อ๊อกซิเจนแทน แต่เขากลับหายใจเองได้ พยาบาลแจ้งว่า ถ้าพอหายใจได้จะต้องพิจารณาเรื่องเจาะคอ เราสงสัยว่าในเมื่อหายใจได้ทำไมต้อเจาะคอค่ะ แต่สมองเขาไม่รับรู้ ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง ไม่มีการลืมตาหรือขยับใดๆค่ะ

    คุณ Ploy

    โดยอาการของเส้นเลือดสมองตีบ เลือดเลี้ยงสมองส่วนที่บังคับการหายใจยังทำงานได้ แม้สมองจะไม่รับรู้สิ่งแวดล้อมการโต้ตอบ  แต่ยังจำเป็นต้องเจาะคอ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลระบบการหายใจ สามารถดูดเสมหะได้ง่าย ไม่ติดเชื้อปอดอักเสบ ซึ่งจะเป็นโรคแทรกซ้อนตามมา  เพราะถ้าปอดอักเสบแล้วบางทีต้องเสียค่ายามาก เนื่องจาก รพ ปัจจุบันมักมีเชื้อดื้อยาอยู่เยอะ  ถ้าเป็นแล้วต้องใช้ยาที่สามารถทำลายเชื้อนั้นได้ ซึ่งจะมีราคาสุงมาก ใช้เวลานานกว่าจะหายหรือ อาจไม่ดีขึ้นเลย แพทย์จึงเลือกที่จะเจาะคอไม่ให้เสมหะคั่งค้างในปอด ครับ  การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานๆ  โอกาสที่เสมหะจะอุดตันมีสุงและดูดเสมหะได้ไม่หมด คงเหลือค้างอยู่  จึงเป็นข้อบ่งชี้ให้ทำการเจาะคอ ถ้าจำเป็นต้องคาท่อช่วยหายใจไว้นานกว่า 7 วันครับ