ถามแพทย์

  • หลังจากกินยาลดน้ำหนัก เขียนหนังสือแล้วมือสั่น ต้องทำอย่างไร

  • คือว่าตอนม3เป็นคนที่เขียนสวยมากพอกินยาลดน้ำหนักตัว1เข้าไปเลิกกินได้สักพักมีอาการมีสั่นเขียนหนังสือได้แย่มากแถวเขียนช้ากว่าเดิมถ้าจะรักษาต้องพบแพทย์แผนกอะไรต้องกินยาอะไรคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐธิดา โสมะมี

    อาการมือสั่น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ค่ะ เช่น อาการสั่นแบบไม่ทราบสาเหตุ หรือ essential tremor (ET)หรือการสั่นอีที, อาการสั่นเมื่อมีภาวะกดดันหรือเมื่อต้องตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (enhanced physiologic tremor), โรคพาร์กินสัน, โรคทางระบบประสาทอื่นๆ เป็นต้น

    กรณีของคุณ ณัฐธิดา โสมะมี แนะนำให้ไปพบอายุรแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ และรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ