ถามแพทย์

 • ถ้าใช้ที่กดสิวร่วมกันจะติดเชื้อ hiv หรือไม่

 •  Picky Ffk
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเกี่ยวกับเชื่อ HIV ค่ะ ถ้าหากเราไปกดสิวตามคลินิก แล้วเกิดกรณีที่ว่าทางคลินิกทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ไม่สะอาด/มีคราบเลือดติด หากคลินิกใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นในการกดสิวกับเรา แล้วเกิดแผล ทางเราจะมีสิทธิ์ติดเชื่อ HIV ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  Picky Ffk  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Picky Ffk

  การติดต่อของเชื้อ hiv เกิดได้จาก

  -การรับเลือด

  -การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆร่วมกัน

  -การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด/ทวารหนัก/การใช้ปาก

  -จากแม่สู่ลูกทางการคลอดหรือให้นม

  -เลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีีเชื้อกระเด็นเข้าตา เข้าปาก

  ดังนั้นจากช่องทางที่กล่าวมาก็มีโอกาสติดได้ค่ะ ถ้าอุปกรณ์กดสิวนั้นไปสัมผัสเลือดผู้ที่มีเชื้อและยังเหลือคราบหลังทำความสะอาดแล้วมาใช้กับแผลของเราค่ะ แต่ก็มีโอกาสน้อยนะคะ คือถ้าไม่ได้โดนเลือดสดๆเข้าที่แผลโดยตรงค่ะ

  แนะนำไปรักษาสิวที่สถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ เช่นโรงพยาบาลหรือคลินิกขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ hiv ผ่านช่องทางดังกล่าวไปค่ะ หากสงสัยว่าสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย hiv ควรบอกแพทย์หรือพยาบาลให้ทราบทันที เพื่อทำการซักประวัติเรื่องความเสี่ยงเพิ่มเติม เจาะเลือดตรวจและรับประทานยาต้านเชื้อไวรัสค่ะ