ถามแพทย์

 • อายุ 15 ปี ทำไมเสียงยังไม่แตกหนุ่ม และยังไม่มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ

 •  Chutiwat Sangchai
  สมาชิก
  ผมอายุ15แต่ทำไมขนตรงองคชาติยังขึ้นไม่หมดคับและเสียงยังไม่แตกและก็องคชาติยังไม่ใหญ่

   สวัสดีค่ะ คุณ Chutiwat Sangchai

  ช่วงอายุที่เข้าสู่วัยหนุ่มแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ โดยทั่วไปในผู้ชาย จะมีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มที่ช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คุณพ่อของคนนั้นๆเข้าสู่วัยหนุ่มนะคะ

  ดังนั้นแนะนำคุณ Chutiwat Sangchai ให้สอบถามช่วงอายุที่คุณพ่อของคุณ Chutiwat Sangchai เข้าสู่วัยหนุ่มดูก่อนนะคะ

  หากคุณ Chutiwat Sangchai สอบถามแล้วพบว่า มีการเข้าสู่วัยหนุ่มล่าช้ากว่าที่คุณพ่อเป็น  แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีพยาธิสภาพที่ใด เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต หรือเป็นระบบของอวัยเพศชายที่ผิดปกติ นะคะ