ถามแพทย์

  • ถ้ามีเพศสัมพันธ์ ตอนเป็นประจำเดือน ถ้าใส่ถุงยาง ฝ่ายชายมีโอกาสติดเชื้อไหม

  • ถ้าหากมีอะไรกับแฟนตอนเป็นเมนส์แล้วใส่ถุงยางมีสิทธิ์เป็นเอดส์ไหม

    คุณ รพีภัทร

    การใส่ถุงยางจะช่วยป้องกัน เอดส์ได้ เพราะว่า น้ำเชื้อที่มีเชื้อไวรัสเอดส์ไม่สามารถมาสัมผัสแทรกเข้าเนื้อเยื่อตรงช่องคลอดได้  จึงไม่ติดเอดส์ได้ครับ  อย่างไรก็ตาม ถ้ากังวล  ควรให้แฟนไปตรวจหาเชื้อก่อนเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ