ถามแพทย์

  • อาการเจ็บคอ

  •  Thanapat Nawamin
    สมาชิก
    เรียนสอบถามคุณหมอ เนื่องจากเวลาใช้ชีวิตปกติ ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด แต่เมื่อกินน้ำเย็นทุกครั้ง จากนั้นจะมีอาารเจ็บคอทุกครั้ง จนตอนนี้ต้องดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิห้องตลอด ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดคะ แล้วจะแก้ไขอย่างไร ทั้งๆที่สมัยก่นสามารถดื่มน้ำเย็นได้ปกติ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว