ถามแพทย์

 • หน่วงท้องน้อยสองข้างหลังมีประจำเดือน ปวดหลังร่วมด้วย ใช่อาการท้องไหม ประจำเดือนมาปกติ

 •  Darika Makmun
  สมาชิก
  มีอาการหน่วงท้องน้อยสองข้างหลังมีประจำเดือนรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในท้อง บางทีก็ปวดหลังร่วมด้วย และหลังมีประจำเดือนมีเพศสัมพันธุ์แต่ใส่ถุงยางป้องกัน อาการแบบนี้ใช่ท้องหรืออาการอะไรคะ ปล.ประจำเดือนมาค่อนข้างตรงทุกเดือนค่ะมาเดือนละ 3-5 วัน

  สวัสดีค่ะ คุณ Darika Makmun,

                     หากประจำเดือนมาตรงทุกเดือน และมานาน 3-5 วัน ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หากมีอาการขาดประจำเดือน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ 

                     หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ หรือไม่ได้มีอาการขาดประจำเดือน อาการปวดหน่วงท้องน้อย ปวดหลัง โดยปวดแม้ประจำเดือนจะหมดไปแล้ว อาจเกิดจาก

                      - มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ แต่มักทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากร่วมด้วย

                     - มีช็อกโกลแลตซีสต์ ซึ่งคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เจริญกลาย้เป็นซีสต์ มักทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากเช่นกัน

                     - เนื้องอกมดลูก มักทำให้มีปริมาณประจำเดือนมาก ประจำเดือนมานานกว่าปกติ และปวดท้องประจำเดือนมาก

                    - มดลูกอักเสบ แต่มักทำให้มีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย และมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

                    หากยังคงมีาอาการปวดท้องน้อยบ่อยๆ ในช่วงที่ไม่ด้มีประจำเดือน หรือมีอา การปวดประจำเดือนมาก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ