ถามแพทย์

 • บ้านหมุนจากหินปูนต้องร้กษาอย่างไร

 • ผมมีอาการวิงเวียนบ้านหมุนเวลานอนตะแครง บางทีมีคลื่นไส้  เป็นมา 13  วันแล้ว นอน รพ. 3 วัน รักษาด้วยยา Dimen ทั้งฉีดและกิน Betahistin กิน Bco กิน ไม่หาย เมื่อวานไปพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก มา ทดสอบการได้ยินปกติ  หมอให้ใส่ปลอกคอ 1  สัปดาห์  หมอวินิจฉัยจากประวัติว่าเกิดจากหินปูนในหูชั้นใน วันนี้ก็ยังวิงเวียนเหมือนเดิมครับ มันเป็นอุปสรรคในการทำงานจริงๆครับ  ต้องทำอย่างไรถึงจะหายครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชาณุวัต

  อาการบ้านหมุนเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันและอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะ อาการบ้านหมุนอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคด้วยค่ะซึ่งอาจเกิดเป็นช่วงสั้นๆ หรือเป็นระยะเวลาหลายวันได้ค่ะ สาเหตุของบ้านหมุนที่พบได้บ่อยได้แก่

  • ความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับหู เช่น โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด หรือ โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV) โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของน้ำและแรงดันที่อยู่ภายในหูชั้นใน ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หูอื้อ และการได้ยินลดลง โรคประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) หรือประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyrinthitis) เป็นภาวะของประสาทหูชั้นในอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งการอักเสบของหูชั้นรอบ ๆ เส้นประสาทนี้จะส่งผลต่อระบบการทรงตัวของร่างกาย
  • สาเหตุอื่นๆ เช่น ยาบางชนิดที่มีผลต่อระบบประสาททรงตัวในหูชั้นใน การบาดเจ็บที่ศีรษะและบริเวณคอ โรคไมเกรน หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง เช่น เนื้องอกสมอง
  • การรักษาบ้านหมุน

   วิธีการรักษาอาการบ้านหมุนนั้นแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุค่ะ ในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการทุเลาลงโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา แต่ในบางรายที่มีอาการเรื้อรังหลายเดือนหรือเป็นปี แพทย์จะพิจารณาการรักษาให้เหมาะกับรายบุคคลด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   • การรักษาด้วยยา เพื่อช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้  วิงเวียน รู้สึกโคลงเคลงจากการเคลื่อนไหวศีรษะ เช่น ยาไดเมนฮัยดริเนต (Dimenhydrinate) ยาซินนาริซีน (Cinnarizine) หรือยาเบตาฮีสทีน (Betahistine)   
   • การทำกายภาพบำบัด (Canalith Repositioning Maneuvers) ด้วยการขยับศีรษะและคอช้า ๆ เพื่อช่วยเคลื่อนตะกอนหินปูนเคลื่อนกลับเข้าที่เดิม วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัย และได้ผลดี เหมาะสำหรับโรคที่พบบ่อยอย่างโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV)
   • การฟื้นฟูระบบการทรงตัว (Vestibular Rehabilitation) เป็นวิธีการทำกายภาพด้วยท่าทางการบริหารร่างกายหลากหลายรูปแบบที่เป็นระบบ เพื่อฟื้นฟูประสาทส่วนที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัว
   • การผ่าตัด เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่การรักษาด้วยยาและทำกายภาพไม่ได้ผลดี ผู้ป่วยยังคงมีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือมีปัญหาจากสาเหตุอื่น เช่น เนื้องอก การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือคอ เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะให้ดีขึ้น ซึ่งอาจจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม เช่น การซีทีแสกนสมองค่่ะ
   • ดังนั้นหากอาการยังไม่ดีขึ้นอาจลองเล่าให้แพทย์ที่ดูแลฟังนะคะ เพราะแต่ละคนตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกันค่ะ เพื่อว่าแพทย์จะได้ประเมินอาการบ้านหมุนซ้ำและพิจารณาให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

    ขอให้อาการดีขึ้นไวไวนะคะ

  อ่านเพิ่มเติมเรื่องบ้านหมุน ได้ที่นี่่ค่ะ บ้านหมุน