ถามแพทย์

 • ขณะที่นั่ง ใบหน้าสั่น บางครั้ง เดินตัวเอียง ควรพบแพทย์ด้านไหน

 •  Sommai Yimklib
  สมาชิก

  ขณะที่นั่ง ใบหน้ามีอาการหน้าสั่น  แต่ไม่เป็นตลอดเวลา  และในบางครั้งขณะเดินมีลักษณะการทรงตัวเอียง อาการลักษณะควรพบแพทย์เพื่อรักษาแพทย์ด้านไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ Sommai Yimklib,

                       อาการหน้าสั่น เดินแล้วการทรงตัวเอียง อาจเกิดจาก

                       - มีโรคของระบบประสาทส่วนกลางชนิดต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง มีเนื้องอกในสมอง เป็นต้น ซึ่งก็จะมีอาการอื่นๆ ตามแต่ละโรคร่วมด้วย หรืออาจเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุก็ได้

                       - มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ แต่จะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีน้ำหนักลด เหงื่อออก ขี้ร้อน เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ ถ่ายอุจจาระบ่อย ตาโปน เป็นต้น 

                        - ผลข้างเคียงจากการทานยาชนิด สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ หรืออาหารบางอย่าง เช่น เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมถึงการใช้สารเสพติดและการถอนยาด้วยค่ะ

                        - การมีความเครียด วิตกกังวล หรือมีความผิดปกติทางจิตใจอื่นๆ 

                        หากไม่ได้มีการใช้ยาหรือสารเสพติดใดๆ และยังคงมีอาการต่อเนื่อง แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม โดยอาจเป็นอายุกรรมทั่วไปก่อน หากแพทย์ตรวจแล้วว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาท ก็จะต้องพบอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทต่อไปค่ะ หรือหากแพทย์ตรวจแล้วพบว่าไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย แต่เกิดจากทางด้านจิตใจ ก็ต้องพบจิตแพทย์ค่ะ