ถามแพทย์

 • ออกใบรับรองแทพย์ยืนยันหายจากวัณโรคและสามารถทำงานได้ปกติ

 •  nnnnnxph
  สมาชิก
  คุณหมอค่ะอยากทราบว่าหากตรวจสุขภาพเริ่มงานใหม่แล้วพบรอยที่ปอดเกิดจากร่องรอยที่รักษาวัณโรคหายแล้ว มีใบรับรองแทพย์จากแพทย์ที่รักษา คุณหมอที่ตรวจสุขภาพจะระบุว่าเป็นรอยจากวัณโรคหรือเป็นแผลเป็นที่ปอดคะ กังวลมากเลยค่ะไม่อยากเสียประวัติเพราะโรคนี้

  สวัสดีค่ะ คุณ nnnnnxph,

                     หากทานยารักษาวัณโรคปอดจนครบกำหนดแล้ว และแพทย์ระบุว่าหายแล้ว โดยส่วนใหญ่ ก็จะไม่ได้เป็นข้อห้ามในการรับเข้าทำงานค่ะ 

                     ทั้งนี้ เมื่อวัณโรคปอดหายแล้ว มักทิ้งร่องรอยของโรคเอาไว้ ซึ่งคือพังผืดที่ปอด คล้ายกับการที่เมื่อเราเป็นแผลที่ผิวหนัง ก็ย่อมทิ้งรอยแผลเป็นไว้ค่ะ ร่องรอยนี้ มักอยู่ไปตลอด แต่ไม่ได้มีผลอะไรต่อการทำงานของปอดค่ะ ดังนั้น หากมีใบรับรองแพทย์ว่ารักษาวัณโรคปอดจนหายแล้ว ก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการทำงานต่างๆ ค่ะ