ถามแพทย์

 • มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ วัดปลายนิ้วได้ 91-92 ตรวจเพิ่มเติมผลเป็นดังแนบ เกิดจากอะไร

 •  sandee23
  สมาชิก

  สวัสดีครับผมออกซิเจนในเลือดต่ำ วัดปลายนิ้วได้ 91 - 92 หมอ รพ.รัฐ จึงได้ยืนยันด้วย การเจาะข้อมือที่เส้นเลือดแดง โดยมีผลตรวจแนบดังนี้ 

  STAT PROFiLE Prime

  Full Panel

  Blood Results

   

  Syringe – Arterial

  pH                7.410

  pCO2             39.5              mmHg

  pO2              97.6              mmHg

  Hct               45                %      

  Na                135.1             mmol/L        

  K                  3.61              mmol/L        

  iCa               0.93              mmol/L        

   

  Calculated    

  pHT              7.410

  pCo2T           39.5              mmHg

  po2T             97.6              mmHg

  HCO3            25.3              mmol/L

  TCO2             26.5              mmol/L

  BE-ecf            0.4               mmol/L

  SBC              25.5              mmol/L

  O2Ct             20.5              mL/dL

  O2Cap           20.7              mL/dL

  Alveolaro2      100.5             mmHg

  AaDo2           2.9               mmHg

  a/A               1.0

  RI                 0.0

  PO2/FIO2       466.9             mmHg

  SO2%            97.7

  Hb                14.9              g/dl

  Nca               0.93              mmol/L

   

  ประวัติการตรวจร่างกาย ที่ รพ.รัฐ

  - เอกซเรย์ปอดแบบทั่วไป                              ผลปกติ

  - เอกซเรย์ปอดแบบคอมพิวเตอร์ (ct)                ผลปกติ

  - echo หัวใจ                                            ผลปกติ

  - ekg (คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)                                ผลปกติ

  - bun                                                    ผลปกติ

  - Electine                                              ผลปกติ

  - creatinine                                           ผลปกติ

  - cbc                                                   ผลปกติ

   

  - anti hiv                                             ผลปกติ

  - (p3) Liver function test                        ผลปกติ

   

  - cbc                                                  ผลปกติ

  ปัจจุบัน หมอ ยังหาสาเหตุไม่พบ และมีความผิดปกติคือเหนื่อยง่าย คัดจมูก เล็บปุ้ม (ไม่เขียวค้ำ) ปาก (ไม่เขียวค้ำ) 

   

  sandee23  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ sandee23

  ปกติแล้ว ออกซิเจนในเลือดที่วัดได้จากปลายนิ้วควรอยู่ที่ 95-100% หากวัดได้ต่ำกว่านี้จะถือว่าต่ำกว่าปกติ

  โดยภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำอาจทำให้มีอาการเช่นปวดหัว เวียนหัว หายใจไม่อิ่ม หายใจเป็นเสียงหวีด หรือหายใจเร็วและแรงขึ้น ไอ มึนงง สับสน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เล็บ ริมฝีปากหรือผิวเป็นสีม่วง หรือเกิดภาวะตัวเขียว 

  และอาจจะมีสาเหตุมาจาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด โรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด อาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ รู้สึกคล้ายอาการสำลักหรือหายใจไม่อิ่มจนนอนหลับไม่ได้และตื่นกลางดึก หรือมีโรคปอดเรื้อรัง

  ผู้ป่วยที่มีภาวะออกซิเจนต่ำ แพทย์จำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดด้วยวิธีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาการ ระดับความรุนแรงและดุลยพินิจของแพทย์ จากผลการเจาะเลือดตรงเส้นเลือดแดงเลยนั้น ค่าความเป็นกรดด่างของเลือดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงปกติ

  แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง เพื่อตรวจหาสาเหตุที่เป็นไปได้ หรือการส่งพบแพทย์เฉพาะทางตามสาเหตุที่สงสัยมากที่สุด หรือการตรวจยืนยันออกซิเจนด้วยการตรวจจากเส้นเลือดแดงแทนการวัดที่ปลายนิ้วอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นๆมารบกวนได้