ถามแพทย์

  • อสุจิตายไหม

  •  Max Max
    สมาชิก
    เมื่ออสุจิโดนมือแล้วปล่อยให้แห้ง10นาทีแล้วเอามือที่โดนอสุจินั้นไปล้างนำ้เปล่าต่อ อสุจิที่มือจะตายไหมหรือจะไม่แข็งแรงหรืออสุจิจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม

    คุณ Max max

    อสุจิตายหมดครับ  ในน้ำเปล่าไม่สามารถอยุ่ได้ ปกติในน้ำอสุจิจะมีน้ำตาลfructose เป็นอาหาร และมี สภาพเป็นด่างด้วย ถ้าแห้ง หรือ สภาพด่างหายไปตายไม่มีฟื้นแน่นอนกครับ