ถามแพทย์

  • รู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศชาย เวลาเดินหรือขยับตัวจะเจ็บๆ

  • หมอครับ เวลาหัวเปิดอะครับ เวลาเดินหรือทำอะไร มันเจ็บสะดุ้งๆ อะครับ ทำไงให้อาการนี้มันหายไปครับ

    คุณ เคิร์ท โคเบน

    การที่หัวอวัยวะเพศเปิด แสดงว่า หนังหุ้มปลายไม่ได้คลุมหรือ อาจทำการขลิบมาแล้ว  จึงทำให้ปลายอวัยวะเพศ สัมผัสกับสิ่งภายนอก  ซึ่งตรงปลายนี้จะมีเส้นประสาทอยู่มาก ทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส ให้เกิดขึ้นเสียวๆ เจ็บๆ คันได้  

    คำแนะนำ ถ้ายังมีหนังหุ้มปลาย (Prepuce) ก็ควรพยายามถลกมาปิดตลอดเวลา  ถ้าไม่มีเนื่องจาก ทำการขลิบไปแล้ว ก็ควรสวม Supportor ที่ใช้ใส่ป้องกันใส่เลื่อน หรือกระจับ นักมวยใส่เวลาขึนชกมวย   มาปิดไว้ชั้นหนึ่งก่อน   หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องวิ่งกระโดดมกๆ เข้าไว้  ใส่กางเกงในไม่รัดแน่น