ถามแพทย์

 • ผลเลือดออกมาฝ่ายชาย HB E TRAIT ฝ่ายหญิง NORMAL HB่ ช่วยแปลด้วยค่ะ

 •  Utsanee Wanachai
  สมาชิก

   

                 %HB F         %HBE OR A2     HB TYPING                 การแปรผล

  ชาย            0.6                          27.4                        EA                              HB E TRAIT

  หญิง      0.5                          3.0                   A2A                 NORMAL HB TYPING NOT                                                                                             RULE OUT ALPHA-THALASSEMIA

   สวัสดีคะคุณ Utsanee Wanachai

  ฝ่ายชาย มีเรื่องของพาหะธาลัสซีเมียค่ะ เป็นชนิด ฮีโมโกลบิน อี ค่ะ 

  ส่วนฝ่ายหญิงปกติค่ะ ไม่ได้เป็นพาหะค่ะ 

  ดังนั้นตอนนี้ถ้า มีเรื่องของการตั้งครรภ์ ลูก จะมีโอกาส ปรกติ 25% เป็นโรค  25% และ เป็นพาหะ 50% ค่ะ

  ธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เลือดที่ทำให้เกิดภาวะซีดได้จากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงเนื่องจากมีความผิดปรกติของการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงค่ะ ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ ดังนั้นก่อนการตั้งครรภ์ต้องมีการตรวจทางทั้งสองฝ่ายว่าไม่มีความผิดปรกติค่ะ 

  ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดค่ะ บางชนิดอาจจะทำให้มีการเสียชีวิตในครรภ์ได้ค่ะ บางชนิดอาจจะมีภาวะซีดเล็กน้อย บางชนิดอาจจะทำให้มีภาวะซีดมากถึงขนาดต้องให้เลือดและใช้ยาขับเหล็กค่ะ 

  แนะนำเรื่องของของการปรึกษาก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ค่ะ 

  Utsanee Wanachai  Utsanee Wanachai
  สมาชิก
  ขอบคุณค่ะ