ถามแพทย์

 • ดื่มแอลกอฮอล์ แล้วมีอาการปวดแสบร้อนบริเวณท้ายทอย บ่า ไหล่ อก แพ้แอลกอฮอล์ไหม

 •  jayying
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถามว่าเวลาที่หนูดื่มแอลกอฮอล์ไปพอปริมาณที่จะเริ่มเมาแล้วชอบมีอาการปวดแสบร้อนบริเวณท้ายทอย บ่า ไหล่ รามไปถึงอกค่ะ เป็นแบบนี้บางครั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ก็เป็นบ่อยๆค่ะ แต่ครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้หนูดื่มแล้วมันปวดแสบร้อนจนทนไม่ไหวเลยค่ะ ทรมานมากจนต้องให้เพื่อนมาทุบมานวดให้ค่ะ ทุกๆครั้งจะปวดแบบไม่มากและทนได้ค่ะ อาการแบบนี้มันจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมค่ะ หรือว่าแพ้แอลกอฮอล์ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ jayying,

                      การดิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเกิดอาการผิดปกติ อาจเกิดจาก 

                     - อาการแพ้แอลกอฮอล์ (alcohol allergy) พบได้น้อยมากมาก โดยเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อแอลกอฮอล์รุนแรงมากผิดปกติ โดยอาจเกิดจากการแพ้ส่วนประกอบที่ผสมอยู่ในแอลกอฮอล์ เช่น ข้าวไรย์ ข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์ ฮอปส์ องุ่น เป็นต้น และทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ลมพิษ คือมีผื่นคันและบวมตามผิวหนัง หน้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน คัดจมูก หายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบาก แน่นหน้าอก  ปวดท้อง เวียนศีรษะ และอาจหมดสติได้ 

                      ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการลักษณะดังกล่าวไป มีเพียงแค่อาการปวดแสบร้อนที่ผิวหนังหลังทาน ก็ไม่น่าเกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์ 

                    - ภาวะไม่ทนต่อแอลกอฮอล์ (Alcohol intolerance) คือการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้ โดยมีเอนไซม์ที่ใช้การในการย่อยแอลกอฮอล์ต่ำกว่าปกติ คือเอนไซม์ Aldehyde dehydrogenase (ALDH2) หรือตัวช่วยแปลงร่างแอลกอฮอล์เป็นกรดแอซีติก (acetic acid) จึงส่งผลให้เกิดอาการตามมา เช่น หน้าแดง ตัวรุมๆ ร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หรือมีอาการจะคล้ายกับการแพ้แอลกอฮล์ เช่น ผื่นแดงที่ใบหน้าและลำตัว บวมคันที่ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่างๆ และบริเวณที่มีเสื้อผ้ารัดเอาไว้ เช่น ขอบกางเกง ขอบถุงเท้า และมีอาการหอบหืด ท้องเสีย ระดับความดันโลหิตต่ำลง มีน้ำมูกไหล คันจมูก จามและไอ เป็นต้น 

                     - ภาวะไม่ทนต่อซัลไฟต์ (Sulfite intolerance)  โดยซัลไฟต์เป็นสารกันเสียชนิดหนึ่งที่มักนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์หรือไวน์ จะพบซัลไฟต์มาก ซึ่งบางคนที่ไวต่อซัลไฟต์ก็อาจเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายหลังดื่มเครื่องดื่ม

                      - ภาวะไม่ทนต่อฮีสตามีน (Histamine intolerance) ซึ่งฮีสตามีนเป็นสารเคมีที่มักพบในอาหารและเครื่องดื่มหมักดอง รวมถึงเบียร์และไวน์ โดยเฉพาะไวน์แดงมีฮีสตามีนสูง ดังนั้น ในผู้ที่เอนไซม์ diamine oxidase (DAO) ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายฮีสตามีน ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือผลิตไม่เพียงพอ เมื่อดื่มแล้วก็อาจเกิดอาการคล้ายกับอาการแพ้ เช่น คัดจมูก คันตามตัว 

                      ดังนั้น หากเกิดอาการปวดแสบร้อนตามผิวหนังหลังการดื่มแอลกอฮล์ปริมาณหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเกิดภาวะไม่ทนต่อแอลกอฮอล์ (Alcohol intolerance) ขึ้น โดยขึ้นกับปริมาณที่ดื่ม หากดื่มน้อย อาจไม่เกิดอาการ หากดื่มมาก ก็ย่อมเกิดอาการค่ะ 

                       ทั้งนี้ แม้อาการที่เป็น ไม่ได้ถือว่ารุนแรง ไม่ได้อันตรายอะไร แต่หากดื่มในปริมาณที่มากพอควร แล้วเกิดอาการ ก็ควรดื่มในปริมาณที่น้อยลง หรือหากเป็นไปได้ก็ควรงดการดื่มจะดีกว่า เพราะแอลกอฮอล์ไม่ได้มีประโยชน์อะไร การดื่มนานๆ บ่อยๆ อาจส่งผลต่อการเกิดโรคหลายๆ อย่างตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคตับ รวมถึงมะเร็งด้วยค่ะ